Управління освіти, культури, туризму, сім'ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради

28 серпня 2020 року відбулася педагогічна конференція освітян Куликівської громади в режимі онлайн

У роботі конференції взяли участь Наталія Халімон – Куликівський селищний голова та Ірина Усік - заступник начальника управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області. Матеріали конференції додаються.

Проблеми та перспективи реалізації доступності та якості  системи освіти у громаді

Підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти громади у 2019-2020 навчальному році та завдання на 2020-2021 навчальний рік в умовах адаптивного карантину

Ухвала

серпневої конференції педагогічних працівників у режимі онлайн

 

1. Управлінню освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради:

1.1. Спрямувати роботу відділу освіти Управління, методично-сервісного центру, педагогічних колективів закладів освіти на створення умов для забезпечення рівного доступу здобувачів освіти до якісної освіти, для реалізації державних освітніх стандартів, сучасних підходів до організації навчання, виховання й розвитку особистості, на підвищення якості надання освітніх послуг в умовах Нової української школи.

                                                                     Упродовж 2020-2021 навчального року

1.2. Здійснити систему заходів щодо підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період, запровадження енергозберігаючих технологій, створення безпечних умов праці, пожежної безпеки та посилення контролю за раціональним і цілеспрямованим використанням бюджетних коштів.

                                                                         До 01 жовтня 2020 року

1.3. Продовжувати оптимізацію та модернізацію мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб і запитів громадян, з урахуванням демографічних та фінансово-економічних чинників.

                                                                          Постійно

1.4. Забезпечувати оснащення опорних закладів освіти сучасною матеріально-технічною базою.

                                     Постійно

1.5. Сприяти створенню необхідних умов для інклюзивного навчання у закладах освіти для забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.

                                                                        Постійно

1.6. Розглянути перспективу впровадження інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти Куликівської селищної ради.

                                                                     Упродовж 2020-2021 навчального року 

1.7. Не допускати під час навчального року закриття закладів позашкільної освіти та дотримуватися вимог законодавства в частині забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної освіти відповідно до їх особистісних потреб та потреб громади під час оптимізації мережі закладів освіти.

                                                                     Упродовж 2020-2021 навчального року

2. Відділу освіти Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради:

2.1. Ужити невідкладних заходів щодо організованого початку 2020-2021 навчального року в закладах освіти громади з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні, приділивши особливу увагу створенню безпечних умов для учасників освітнього процесу з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

2.2. Забезпечити освітній процес у закладах освіти громади відповідно до протиепідемічних заходів, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 року №50.

 

2.3. Проаналізувати результативність участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2019-2020 навчальному році та розробити шляхи покращення роботи з обдарованою молоддю.

                                                                       Вересень 2020 року

2.4. Ужити дієвих заходів щодо залучення школярів до науково-дослідницької діяльності, вчасного виявлення та підтримки обдарованих дітей, сприяння розкриття їх здібностей через організацію з ними гурткової та індивідуальної роботи за напрямами наукових досліджень, проведення інтелектуальних конкурсів, турнірів.

                                                                       Упродовж 2020-2021 навчального року 

2.5. Посилити та урізноманітнити форми й методи національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активно залучаючи до цього органи учнівського самоврядування та громадські організації, забезпечити організацію та проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

                                                                    Упродовж 2020-2021 навчального року 

2.6. Ужити заходів щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.

                                                                       Постійно

3. Методично-сервісному центру (БАШТА Алла):

3.1. Забезпечити надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо організації здобуття освіти за дистанційною (змішаною) формою в закладах освіти громади.

3.2. Здійснювати системний методичний супровід щодо психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

                                                                     Упродовж 2020-2021 навчального року 

3. Керівникам закладів освіти:

3.1. Завершити підготовку закладів освіти до нового 2020-2021 навчального року.

            До 31 серпня 2020 року

         3.2. Освітній процес у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році організувати відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від  11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році». 

                                                                           Упродовж 2020-2021 навчального року 

3.3. Продовжити роботу щодо ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій під час освітнього процесу та в позаурочний час, передбачивши можливість, у разі потреби, забезпечення проведення освітнього процесу за допомогою інструментів дистанційного навчання.

Застосовувати різновиди дистанційного та змішаного навчання в умовах адаптивного карантину.

        Упродовж 2020-2021 навчального року 

3.4. З метою недопущення росту злочинності, безпритульності та бездоглядності, інших негативних проявів серед дітей та учнівської молоді спланувати роботу з підлітками, які належать до групи «ризику», спрямовуючи зусилля на формування здорового способу життя, профілактики та усунення негативних явищ, створення безпечного учнівського середовища.

       Упродовж 2020-2021 навчального року 

3.5. Спланувати у закладах освіти заходи з національно-патріотичного виховання дітей і молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», указ президента України  «Про стратегію національно-патріотичного виховання» №286/2019 від 18.05.2019).

          Постійно 

3.6. З метою надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти сприяти створенню умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами.  

        Упродовж 2020-2021 навчального року 

3.7. Створювати сучасне розвивальне середовище в закладах дошкільної освіти, спрямоване на комплексний розвиток психічного, розумового, духовного потенціалу дитини дошкільного віку.

                                                                      Постійно   

3.8. Забезпечувати наступність дошкільної і початкової освіти в умовах функціонування Нової української школи.

                                                                    Упродовж 2020-2021 навчального року

3.9. Посилити відповідальність за розвиток і модернізацію фізичного виховання та належний рівень рухової активності учнів.

                                                                    Упродовж 2020-2021 навчального року

3.10. Зміцнювати матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти, у тому числі шляхом залучення до цього процесу підприємств, організацій, батьків, громадськості, спонсорів тощо.

                                                                    Упродовж 2020-2021 навчального року 

3.11. Залучати представників органів місцевої влади, громадських організацій, батьківської громадськості до співпраці на засадах педагогіки партнерства.

                                                                   Упродовж 2020-2021 навчального року

3.12. Активізувати участь закладів освіти у різних грантових, освітніх програмах та проєктах, у проведенні дослідно-експериментальної роботи.

                                                                     Упродовж 2020-2021 навчального року 

3.13. Забезпечити прозорість управління закладу освіти через інформування громадськості про освітні процеси та результати роботи на інформаційних сайтах закладів або засновників.

                                                                        Постійно

3.14. Сформувати внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу, використовуючи «Абетку директора», та розробити заходи щодо її реалізації.

                                                                         З 01.10.2020 року

3.15. Забезпечити наскрізний процес виховання через формування загальнолюдських цінностей та орієнтирів усіх здобувачів освіти на засадах педагогіки партнерства.

                                                                     Упродовж 2020-2021 навчального року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « повернутися до списку новин