Управління освіти, культури, туризму, сім'ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради

Колегія від 26.11.2020

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Колегії Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради

 

26 листопада 2020 року                   Глядацька зала комунального закладу

«Центр культури, дозвілля і творчості» Куликівської селищної ради

                                                                                              Початок о 10:00

 

1. Про результати моніторингу виконання закладами освіти статті 30 Закону України «Про освіту» та про ефективне використання веб-сайту як складової інформаційного простору закладів освіти та про наповнення груп закладів культури в соціальній мережі Facebook.

 

Доповідач:

ДОРОШЕНКО Надія

- головний спеціаліст відділу освіти Управління.

 

Співдоповідач:

 

АНДРУШКО Марина

- заступник начальника Управління – начальник відділу культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Управління.

 

Виступають:

 

ЛІТУШКО Микола

- директор С.-Дівицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради;

 

ПРИХОДЬКО Світлана

- директор комунального закладу «Центр культури, дозвілля і творчості» Куликівської селищної ради.

 

2. Про діяльність шкільних бібліотек та комунального закладу «Публічна бібліотека Куликівської селищної ради» за 2020 рік та основні завдання на 2021 рік.

 

Доповідач:

САХНО Ярина

- методист Методично-сервісного центру Управління.

 

Співдоповідач:

 

ЯНГОЛЬ Інна

- директор комунального закладу «Публічна бібліотека Куликівської селищної ради»;

 

Виступають:

ШИЛО Раїса

- директор Ковчинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Л.П. Деполович Куликівської селищної ради;

 

ПЕТРОВА Наталія

- бібліотекар бібліотеки-філії № 6 села Виблі комунального закладу «Публічна бібліотека  Куликівської селищної ради».

 

3. Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради у 2020 році.

 

Доповідач:

ОРСАГОШ Оксана

- заступник начальника Управління начальник відділу освіти Управління.

 

 

 

Начальник                                                                Світлана МАСЛЬОНКА

 

 

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Колегії

Управління освіти, культури, туризму, сімї, молоді та спорту

Куликівської селищної ради

 

26 листопада 2020 року                                                             смт Куликівка

 

Засідання Колегії проводила Світлана МАСЛЬОНКА – начальник Управління ОКТСМС Куликівської селищної ради.

 

Присутні члени Колегії:

Марина АНДРУШКО, Алла БАШТА, Павло БУГАЙ, Ірина ГАРБУЗ, Ольга ДЕМИДЕНКО, Олена ДОРОХОВА, Микола ЛІТУШКО, Орсагош ОРСАГОШ, Галина ПОВЖИК, Юрій ПОВЖИК, Світлана ПРИХОДЬКО, Ольга ПУСТОВІТ, Алла САВЧЕНКО, Валентина ТИМОШЕНКО, Ольга ТРУШ, Раїса ШИЛО, Інна ЯНГОЛЬ.

 

Відсутні:

Валентина КЛИМЕНКО – тимчасова непрацездатність.

Запрошені:

директори закладів загальної середньої освіти, бібліотекари бібліотек-філій КЗ «Публічна бібліотека Куликівської селищної ради» (список додається).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про результати моніторингу виконання закладами освіти статті 30 Закону України «Про освіту» та про ефективне використання веб-сайту як складової інформаційного простору закладів освіти та про наповнення груп закладів культури в соціальній мережі Facebook.

2. Про діяльність шкільних бібліотек та комунального закладу «Публічна бібліотека Куликівської селищної ради» за 2020 рік та основні завдання на 2021 рік.

3. Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради у 2020 році.

4. Про внесення змін до Положення про порядок визначення рівня функціонування закладів загальної середньої освіти Куликівської територіальної громади.

 

1. СЛУХАЛИ:

Надію ДОРОШЕНКО, головного спеціаліста відділу освіти Управління ОКТСМС Куликівської селищної ради (текст доповіді додається до протоколу).

Марину АНДРУШКО, заступника начальника Управління – начальника відділу культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради (текст доповіді додається до протоколу).

 

Любов ШЕМЕНДЮК, директор Дроздівського ЗЗСО І-ІІ ступенів Куликівської селищної ради, поставила запитання: Що робити, коли видаляєш рекламу з шкільного сайту, то його блокують, а за розблокування та роботу сайту без реклами потрібно платити гроші?

Надія ДОРОШЕНКО повідомила, що потрібно написати листа-звернення до розробника сайту, в якому зазначити прохання про вимкнення реклами, тому що даний сайт використовується закладом загальної середньої освіти і його відвідують в основному здобувачі освіти.

Світлана МАСЛЬОНКА, начальник Управління ОКТСМС Куликівської селищної ради поставила питання до доповідача: Чому на думку Надії ДОРОШЕНКО, після проведення детального аналізу сайтів закладів загальної середньої освіти Куликівської селищної ради виникає постійно проблема з веденням сайтів та чому вони не удосконалюються?

Надія ДОРОШЕНКО відповіла, що деякі директори не відповідально підходять до ведення офіційних сайтів, адже вважають, що ними мало хто користується. Щоб вирішити проблему з сайтами потрібно у кожному закладі створити робочу групу з п’яти чоловік, які повинні працювати над наповненням сайту.

Оксана ОРСАГОШ поставила запитання і звернула увагу директорів закладів: Чому не на всіх сайтах стоїть фінансовий звіт? Потрібно кожному директорові закладу взяти до уваги статтю 30 Закону України «Про освіту» пройтись по кожному пункту і оприлюднити нормативні документи, яких не вистачає.

 

1. ВИСТУПИЛИ:

Микола ЛІТУШКО, директор Салтиково-Дівицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради (текст виступу додається до протоколу).

Світлана ПРИХОДЬКО, директор комунального закладу «Центр культури, дозвілля і творчості» Куликівської селищної ради (текст виступу додається до протоколу).

 

Світлана МАСЛЬОНКА підбила підсумки обговорення та наголосила, що всім керівникам потрібно звернути увагу на рекомендації Надії ДОРОШЕНКО щодо створення робочих груп, відповідальних за сайти закладів. Зауважила, що дуже добре, що Микола ЛІТУШКО зробив порівняльний аналіз сайтів закладів освіти різних областей, це дає можливість більш чітко побачити проблеми та перейняти позитивний досвід. Наголосила на удосконаленні та приведенні у норми відповідно до законодавства ведення сайтів у встановлений час.

 

1. ВИРІШИЛИ:

Доручити Надії ДОРОШЕНКО та Марині АНДРУШКО, врахувавши всі зауваження та пропозиції членів колегії спільно з відповідальними виконавцям, доопрацювати та узгодити проект наказу начальника Управління ОКТСМС Куликівської селищної ради та в установлені терміни подати його на затвердження.

 

 

 

2. СЛУХАЛИ:

Аллу БАШТУ, завідувача методично-сервісного центру Управління ОКТСМС Куликівської селищної ради (текст доповіді додається до протоколу).

Інну ЯНГОЛЬ, директора комунального закладу «Публічної бібліотеки» Куликівської селищної ради (текс доповіді додається до протоколу).

Світлана МАСЛЬОНКА поставила питання до доповідача: Скільки відсотків шкільних бібліотек близькі до соціально-комунікативного центру?

Алла БАШТА відповіла: 30% шкільних бібліотек близькі до соціально-комунікативного центру, а решта 70% лише видають книжки. Причина в тому , що в більшості закладів освіти бібліотекарі є вчителями, які додатково виконують функції.

Світлана МАСЛЬОНКА поставила питання до доповідачів: Чи можливо на вашу думку об’єднати шкільну і бібліотеку філію комунального закладу «Публічна бібліотека Куликівської селищної ради»?

Алла БАШТА відповіла, що це можливо але не сьогодні, бо в умовах пандемії дорослому населення не можна відвідувати заклади загальної середньої освіти.

Марина АНДРУШКО додала, що в інших областях є вже такий досвід, хоч і зробити це не зовсім просто, але можливо по тих населених пунктах, де є заклади освіти.

2. ВИСТУПИЛИ:

Раїса ШИЛО, директор Ковчинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Л.П. Деполович Куликівської селищної ради (текс виступу додається до протоколу).

Наталія ПЕТРОВА, бібліотекар бібліотеки-філії № 6 села Виблі комунального закладу «Публічна бібліотека Куликівської селищної ради» (текст виступу додається до протоколу).

Микола ЛІТУШКО запропонував створити та винести на сесію селищної ради проект програми терміном на 5 років про наповнення бібліотечного фонду за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Світлана МАСЛЬОНКА, начальник Управління підбила підсумки обговорення акцентувавши увагу начальників відділів Управління на вивченні питання щодо можливості об’єднання бібліотек шкільної з публічною, індивідуально підійти до кожного села.

 

2. ВИРІШИЛИ:

Доручити Аллі БАШТІ, завідувачу методично-сервісного центру Управління, спільно з відповідальними виконавцям доопрацювати та узгодити проект наказу начальника Управління ОКТСМС Куликівської селищної ради та в установлені терміни подати його на затвердження.

 

3. СЛУХАЛИ:

Оксану ОРСАГОШ, заступника начальника Управління – начальника відділу освіти Управління ОКТСМС Куликівської селищної ради (текст доповіді додається до протоколу).

 

3. ВИРІШИЛИ:

Доручити Оксані ОРСАГОШ, заступнику начальника Управління – начальника відділу освіти Управління ОКТСМС Куликівської селищної ради, спільно з відповідальними виконавцям доопрацювати та узгодити проект наказу начальника Управління ОКТСМС Куликівської селищної ради та в установлені терміни подати його на затвердження.

 

4. СЛУХАЛИ:

Оксану ОРСАГОШ, заступника начальника Управління – начальника відділу освіти Управління ОКТСМС Куликівської селищної ради (текст доповіді додається до протоколу).

 

4. ВИРІШИЛИ:

Доручити Оксані ОРСАГОШ, заступнику начальника Управління – начальника відділу освіти Управління ОКТСМС Куликівської селищної ради, спільно з відповідальними виконавцям доопрацювати та узгодити проект наказу начальника Управління ОКТСМС Куликівської селищної ради та в установлені терміни подати його на затвердження.

 

(Довідкові матеріали та накази, начальника Управління ОКТСМС Куликівської селищної ради, додаються)

 

 

 

 

Начальник Управління

ОКТСМС Куликівської селищної ради                     Світлана МАСЛЬОНКА